0888907770Контакти
Контакти08888 88 88 88

Овърдрафт / Оборотни средства

Какво е фирмен овърдрафт – вид краткосрочен кредит за период до 18 месеца с цел оборотно финансиране на вашия бизнес. Срокът и лимитът са фиксирани, с възможност за автоматично подновяване след годишен преглед на финансовото състояние. Сумите се усвояват директно по текуща/разплащателна сметка.

Вземи овърдрафт от дск, уникредит булбанк, пощенска банка, обб, цкб, пиб, райфайзен.

  1. Как се кандидатсва за овърдрафт?
    1. Предоставят се Отчет за приходи и разходи, Счетоводен баланс и документи, свързани с дейността на фирмата.
  2. Как се усвоява овърдрафт?
    1. Във всеки удобен момент имате възможност да теглите и връщате заемните средства до размера на кредита. Не се представят разходнооправдателни книжа и документи.
Ние от Credita.bg можем да се погрижим за твоето финансовото спокойствие, като ти осигурим нужните парични средства.
© Copyright 2023 - Credita.bg - All Rights Reserved
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram