0888907770Контакти
Контакти08888 88 88 88

Общи условия

Декларация за поверителност на Credita.BG ООД и Условия за ползване на сайта credita.bg

Моля, прегледайте ВНИМАТЕЛНО тази информация!

Интернет сайта credita.bg (http://www.credita.bg) е собственост и се управлява от Credita.BG ООД, ЕИК: 207000670, фирмена регистрация: БЪЛГАРИЯ, София ж.к. Хиподрума, бл.142, вх.А, ап.4

Предвид посещаването и ползването на този сайт ще считаме, че сте прочели и сте запознати с настоящите Общи условия и сте съгласни, без ограничения и безусловно, да бъдете правно обвързани с тях. С настоящото споразумение се ангажираме, че ще следваме принципите и условията, залегнали в Политика за защита на личните данни на Credita.BG ООД.

СПОРАЗУМЕНИЕ  за условията за защита на личните данни

 • Всяко използване на предоставяната със сайта Услуга е напълно доброволно. Вие не сте задължени да предоставяте каквато и да е лична информация, освен ако не изберете за достъп функциите на услуги, които изискват такава информация.
 • За да Ви консултираме правилно и навреме е необходимо да предоставите лична информация за достъп или използване на определени части или параметри на нашата Услуга. Ще бъдете помолени да предоставите лична информация, преди да получите оферта за кредит от една или няколко банки, с които работим. Предвид естеството на нашата Услуга, можем да получим и да събираме лична информация, предоставена от Вас, като например Вашето име, Имейл адрес, Пощенски адрес, Номер на лична карта, Дата на издаване, Телефон или Мобилен телефон. Когато изберете и влезете в нашия сайт и решите да използвате нашите услуги, ние може да изискаме от Вас да предоставите лична информация, която може да се съдържа в он-лайн формата. В случай, че исканата лична информация не бъде осигурена, няма да получите възможност да използвате определена Услуга, за която се изисква тази информация. При грешна или невалидна информация, Вашето искане за ползване на Услугата може да не бъде разгледано и решено или направо да бъде отказано.
 • С настоящото се определя, че имаме право да споделяме Ваша лична информация, без ограничение, като например: информация за Вашата банкова сметка, номер на лична карта с банки в България, за които считаме, че ще Ви предложат най-добрата оферта. Възможно е да споделим тази информация и с избран от Вас Застраховател, когато по Вашия кредит са необходими застраховки живот или имуществена застраховка.Тези банки и трети страни могат да използват Вашата лична информация, за да се оценят Вашите квалификации, за да получите искания кредит или да общуват с Вас за друг вид бизнес оферти чрез телефон, електронна поща, поща, или други канали. При необходимост можем да споделяме някои или всички данни с трети страни, с които имаме бизнес отношения във връзка с Вашия кредит. Можем да разкрием Вашата лична информация, когато е ясно, че с разкриването й могат да се предприемат правни действия срещу някой, който нарушава нашите правила или правилата на нашите партньори, както е посочено в Декларацията за поверителност или съответните Условия за ползване. Това се отнася и в случай на действие – преднамерено или неумишлено – довело до нарушаване на закон, причинило щети и вреди или пък действие, създаващо предпоставки за щети и вреди за здравето и имуществото на друг потребител на сайта, или трети лица, които биха могли да бъдат засегнати от изброеното по-горе. Ние имаме право да разкрием Вашата лична информация, когато законът изисква това –при разследващ акт, търсене във връзка със съдебна заповед, принудително изпълнение или при разследване на правителствена агенция, за административни или други цели, които се считат за необходими за поддържане и подобряване на нашите услуги. При прехвърляне или продажба на всички или почти всички активи на Дружеството, може да се прехвърли и лична информация с цел осигуряване на адекватно и цялостно обслужване на клиента.

Сигурност и защита на данните

 • credita.bg уважава личните данни и личната информация на своите потребители. Credita.BG ООД прилага тази политика на поверителност на информацията, която получава, когато използвате нашия уебсайт www.credita.bg. Тази политика е споразумение между www. credita.bg и вас, като потребител на сайта и Услугата. Това споразумение урежда каква информация се събира от потребителите на сайта, как може да се използва тази информация, както и стъпките, които се предприемат, за да се гарантира, че Вашата лична информация е защитена. Вашата лична информация се споделя само с Ваше съгласие, и както е описано в тази политика.
 • Ние следваме линия, която се поддържат от справедливите принципи на Комисия за защита на личните данни на Република България и информационните практики, които в момента на разположение на сайта: http://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=4 от където всеки потребител е в състояние да се запознае с правата си. За да се предотврати неоторизиран достъп и да се гарантира правилното използване на информацията, която предоставяте, сме въвели подходящи физически и електронни процедури за защита и сигурност на информацията, която събираме онлайн. Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас. Ние следваме общоприетите стандарти, за да защитим личната информация, предоставена за нас, както по време на предаването й, така и след като я получим и обработим.
 • Тази Декларация за поверителност е включена в и е предмет на Общите условия, отнасящи се до използването на уебсайта. Вашето използване на сайта, както и каквато и да е лична информация, която предоставяте чрез уебсайта или чрез друг официален контакт с Компанията остава предмет на настоящата Декларация за поверителност, както и приложимите Условия за ползване на сайта и услугите. Като ни предоставяте Вашата лична информация на нашия уебсайт или в хода на използването на нашите услуги, Вие се съгласявате с прехвърлянето на Вашите лични данни, както и всякакви други данни, които ние получаваме за вас от трети страни – доставчици на услуги.

 Ако не сте съгласни с условията на тази политика или други условия за ползване, свързани с Услугата, тогава Вие трябва незабавно да напуснете този сайт и да прекратите ползването му или някоя от частите на Услугата. Ако не сте съгласни с условията на нашата политика за поверителност и условия за ползване, моля не ни предоставяйте лична информация и следва да прекратите използването на Услугата.

Условия за ползване

 • Credita.bg е сайт, който предлага Услуга, свързваща потребителите с потенциални банки-кредитори. За да използвате Услугата, трябва да изберете и завършите една он-лайн форма, в която е поискана конкретна информация от вас, включително, но не само: Вашето име, Адрес, Телефонен номер, Имейл адрес, Номер на лична карта, Номер на шофьорска книжка, Дата на издаване, Информация за номер на банкова сметка, Информация за заетост и месечен доход, Информация за свързани лица, Финансова информация и други, по преценка на банка или друг кредитор. Събирането и използването на тази информация е предмет на този сайт, съгласно Политиката за защита на личните данни. За да използвате този уеб сайт или избраната Услуга, трябва да сте съгласни с тези правила и условия, както и с Декларацията за поверителност, включена в този сайт.
 • С подаването на формата в сайта credita.bg, ние споделяме Вашата информация с една или повече банки, потенциални Ваши кредитори. С подаването на формуляра, вие разбирате и се съгласявате, че сте подали искане-запитване за кредит – продукт към www.credita.bg и всяка от участващите банки. С подаването на формата – искане за кредитиране до www. credita.bg и всяка от участващите банки, с което се споделя информация, се съгласявате да се свържем с Вас с всички средства (включително, без ограничение, електронна поща, телефон и чрез директна поща), с цел да се съдейства процеса за осъществяване на Вашата кредитна сделка или да се предостави информация за Вас, касаеща долълнителни оферти, от които може да се интересувате.
 • Банките-партньори получават предоставената от Вас информация, извършват преглед на същата в реално време, за да се определи дали Вашата кандидатура отговаря на техните критерии за кредитоспособност. Участващите банки могат да проверят и Вашата работна заетост, да извършат проверка на кредитното Ви досие и преглед на Вашите данни от националните бази данни. Целта е определяне на Вашия професионален и социо-демографски профил, образование, семеен статус, икономическа и юридическа свързаност, финансова обезпеченост и доходи. С подаването на формуляр, Вие се съгласявате банките, да направят преглед и да проверят предоставените от Вас данни, като същевременно гарантират защитата и неразпространението на личната информация.
 • Ако участваща банка или друг кредитор определи, че Вашата кандидатура отговаря на изиска критерии за отпускане на заем, служител на Кредиво ще се свърже с Вас за уточняване на подробности, относно сключването на договор за кредит между Вас и банката и начинът за изплащане на кредита.
 • Вие разбирате и приемате, че след като сте сключили договор за кредит с банка и сте усвоили сумата по кредит, credita.bg не се обвързва с Вашето изплащане на заема. credita.bg не е заемодател и не участва в искането за кредит или неговото одобрение. Вашите последващи взаимодействия с банката са обект на политика за поверителност, условията за ползване, както и други политики и /или условия, наложени именно от тази банка.
 • Credita.bg не е заемодател и не предоставя заеми, не взема кредитни решения във връзка с предоставянето на кредит, нито пък утвърждава специфични условия за кредит с банка. Credita.bg не гарантира, че цената, продуктите, наличността, цените, таксите, или други условия за предлаганите заеми, предлагани и предоставяни от участващите банки, са с най-добрите условия на разположение на пазара. Изборът на оферта и банка се извършва изцяло от клиента.
 • Освен това credita.bg не одобрява или не препоръчва продуктите на всяка отделна банка или друг кредитор. credita.bg не е агент на кредитоискателя или на всяка участваща банка или друг кредитор. Банката е единствено отговорна за своите услуги и Вие се съгласявате, че credita.bg не носи отговорност за никакви щети или разходи от всякакъв вид, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на Услугата. Вие разбирате, че кандидатстването Ви за кредит предоставя възможността на кредиторите да запазят Вашата информация по кандидатстването, независимо дали сте одобрен или не за кредит от тях.
 • credita.bg си запазва правото да променя всяка информация, функции и/или представляваните в сайта банки, без предизвестие. credita.bg си запазва правото да откаже достъп до всички или част от услугите, без предизвестие. Изрично отхвърля всяка отговорност за грешки или забавяния при предоставянето на заеми, отговарящи на услуги, причинени от грешки в някоя от предоставената от кредитоискателя информация, или от всякакви технически проблеми извън контрола на credita.bg.
 • Този сайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, управлявани от участващите банки и други контрагенти. Настоящата политика за поверителност не се прилага за уебсайтове на трети страни. Тези връзки ще ви отведат извън нашето обслужване и разстояние от уебсайтът ни www.credita.bg и са извън нашия контрол. Сайтовете на тези връзки могат да ви отведат до трети страни, които имат своя собствена политика за защита на личните данни и въпреки че ние се стремим да се защити целостта на нашата Услуга, ние не носим отговорност за съдържанието и дейността на тези сайтове. Вашето използване на уебсайтове на трети страни, управлявани от участващите банки и други страни, е на Ваш собствен риск.
 • Предоставяната от нас Услуга е предназначена за клиенти на възраст над 18 години. Личната идентификационна информация, предоставена от лица под тази възраст ще бъде приета за нарушение на условия за ползване на сайта и няма да бъдат приемани за разглеждане. Всякаква обща информация, предоставена от непълнолетен по време на посещението си, може да се използва, както е посочено в тази политика на поверителност. Ние сме се посветили на защитата на личния живот на децата и нямаме никакво намерение за събиране на лични данни от непълнолетни.
 • Комисия за защита на потребителите —- В съответствие с Гражданския процесуален кодекс на Република България, местните потребители имат право да знаят, че могат да подават оплаквания и жалби до Комисия за защита потребителите. За повече информация относно това : http://www.kzp.bg/
 • Отговорност и ограничения —– Вие изрично разбирате и приемате, че използването от Ваша страна на Услугата е изцяло на Ваш риск. Credita.BG ООД , нейните подизпълнители, експерти, мениджъри, служители, съдружници, собственици и лицензодатели изрично отхвърлят всички заявления, гаранции и условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за продаваемост, търговско качество, пригодност за определена цел, ненарушение на собственост, или някаква гаранция и условие, произтичащи от използването на търговското име, хода на сделката или процеса на изпълнение на предоставянето на заеми от банките-участници. credita.bg и нейните служители и подизпълнители не дават никакви гаранции, че Услугата ще отговаря на изискванията Ви или пък, че ще бъде непрекъсната, навременна и сигурна. Всякакви дефекти в работата или функционалността на достъпа до Услугата или сроден софтуер ще бъдат навременно отстранени от участващите банки. Вие изрично разбирате и приемате, че credita.bg не носи отговорност към Вас за всички преки, косвени, случайни, специални, последващи, възпиращи или наказателни вреди, които могат да бъдат понесени от Вас. Това включва, но не се ограничава до: загуба на репутация или бъдещи печалби, загуба на данни – а също така и загуби или вреди, понесени в резултат на промени, направени от credita.bg или при евентуално постоянно или временно прекратяване на Услугата.
 • Обезщетение —– Като условие за използване на този уеб сайт и услугите, предлагани от credita.bg, Вие сте съгласни да спазвате настоящите правила. Credita.BG ООД си запазва правото за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, възникнал от претенция на потребител на сайта. В СЛУЧАЙ на неаргументирана претенция, разноските ще подлежат на обезщетяване от Вас.
 • Разрешаване на спорове ——- Настоящото споразумение има силата на правно споразумение между потребителя на уеб сайта и credita.bg. Всяка претенция трябва да бъде предявена в рамките на една (1) календарна година след възникване на основанието. Предвижда се всички спорове между Вас и Компанията ще бъдат отнесени за решаване чрез арбитраж. Съгласни сте, че всички въпроси, свързани с достъпа Ви или използването на Услугите, включително всички спорове, ще се ръководят от законите на Република България. Credita.bg може да възложи или да делегира всички права и задължения по силата на споразумението, изцяло или частично.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уеб сайт!

Ние от Credita.bg можем да се погрижим за твоето финансовото спокойствие, като ти осигурим нужните парични средства.
© Copyright 2023 - Credita.bg - All Rights Reserved
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram